Photography

Mitjançant la tècnica digital i a partir de la fusió de col.leccions pròpies, obtenim la dissolució de les fronteres entre pintura i fotografia, entre natura i arquitectura. Sota la llum d’una visió utòpica i mediterrània, albirem la concòrdia i la conciliació entre les caòtiques ciutats a la col.lecció Arquitectures, i l’essència dels elements naturals a la col.lecció Perfils. 

Through digital technique and from the merging of own collections, we obtain the dissolution of the boundaries between painting and photography, between nature and architecture. Under the light of a Utopian and Mediterranean view, we see harmony and reconciliation between chaotic cities in the Arquitectures’ collection , and the essence of the natural elements in the Perfils’ collection.