Política de privacitat

Política de privacitat

INTRODUCCIÓ

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com els utilitzem i per a què, entre altres indicacions.

Per a la seva informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuari, haurà de llegir atentament aquesta política de privacitat de manera regular i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions perquè el prestador pot modificar qualsevol classe d’informació que pogués aparèixer al web per complir amb la normativa o actualitzar la política, sense que hi hagi l’obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris, sent suficients la publicació al lloc web del prestador.

La present pàgina web no es troba dirigida a menors d’edat. Els majors de catorze anys podran registrar-se com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de catorze anys o identificats com “incapaços legalment”, sempre necessitarem el consentiment patern, o del tutor/a representant legal.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Juan Jesús Peris Gómez (en endavant, Joan peris)

NIF: 18955620D

Adreça postal: Carrer de la Poesia, 19, 1-1, 08035 BARCELONA, (Barcelona)

Correu electrònic: info@joanperis.com

Joan Peris, com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES:

Els mètodes que utilitzem per recollir i obtenir les dades són els següents:
1. Mitjançant el formulari de contacte: nom i adreça electrònica
2. Mitjançant el formulari de registre: nom i adreça electrònica
3. Mitjançant el formulari de recollida de dades per a l’e-commerce: nom, adreça, e-mail, edat, telèfon, dades bancàries o informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit
No es tracten categories de dades especialment protegides.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el seu consentiment per a cadascuna de les finalitats en l’apartat corresponent de la web:
1. Formulari de contacte: per respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per a l’Usuari;
2. Formulari de registre: per a la creació d’un compte d’usuari per poder accedir a les funcionalitats del web;
3. Si contracta el servei / compra el producte a través de la nostra pàgina web www.joanperis.com, li demanarem que ens proporcioni informació sobre vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.
4. Altres finalitats:
– Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent;
– Conèixer la seva opinió i millorar els serveis prestats per la web;
– Realització d’anàlisi de perfils i d’usabilitat del web, a través de les galetes (esmentades en la política de cookies);
– Xarxes socials: en l’apartat corresponent s’especifica l’ús de les xarxes socials.

Ús de Fotografies:

Les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de Joan Peris, incloses les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats per a tal efecte pels centres en què els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada
Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” al correu electrònic ressenyat.

D’acord amb la LSSICE, Joan Peris no realitza pràctiques de CORREU BROSSA, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de prestador, l’usuari té la possibilitat de revocar el seu consentiment per rebre les nostres comunicacions.
No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.
No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les seves dades en el formulari corresponent per dur a terme les finalitats, en el moment de marcatge de la casella de verificació.
L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat d’aconseguir les finalitats anteriorment descrites.
En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals i comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació, oposició o revocació del consentiment. Fins i tot havent exercit els seus drets de forma correcta, haurem de conservar degudament bloquejades les seves dades mentre durin els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

Per gestionar el pagament mitjançant la Plataforma PayPal, vostè haurà d’acceptar les seves condicions, incloent les relatives a la privacitat. PayPal Holdings, INC, és el nom de l’empresa propietària de l’aplicació. En aquest sentit, Joan Peris ha subscrit un Data Privacy Addendum amb l’empresa matriu per tal de detallar el tractament de les dades dels seus clients que optin pel pagament on-line.

Per gestionar els enviaments, es remetrans exclusivamente les dades referents a nom, adreça d’entrega i telèfon a l’empresa Mail Boxes, ETC

Excepte aquesta transferència, Joan Peris no porta a terme cap altra cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.
La informació que ens proporcioni a través d’aquest lloc web o per correu electrònic serà allotjada en els servidors de Joan Peris, contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament de la web. El tractament de les dades de l’entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat de tractament entre el prestador i aquesta empresa.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant Joan Peris presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@joanperis.com, indicant com Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS INTERESSATS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.
Drets:
• Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
• Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes
• Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives
• Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
• Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
• Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament
Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.
També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (www.aepd.es).

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

LLENGUA

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

ANÀLISI DE PERFILS

La informació facilitada en els diferents formularis durant la interacció amb el web i qualsevol altra dada facilitada durant la navegació, inclosa la informació subministrada per les galetes amb relació als hàbits de navegació, comporta l’acceptació al tractament d’aquestes dades, per tal de ser segmentades o categoritzades per tal d’aplicar-les a l’activitat relacionada amb la gestió d’administració general, informació, comercialització d’espais publicitaris, elaborar perfils, anàlisi de propostes sol·licitades pels usuaris / clients, estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències, enquestes o formularis. Les dades usades en l’elaboració d’aquests perfils no són dades que permetin identificar els usuaris sinó que només mostren en una gràfica el tipus de públic que interactua amb el web, edat, país, gènere, etc.
L’usuari que accedeixi a aquest web, consent explícitament la utilització d’aquesta informació genèrica per a tasques d’elaboració de perfils, segmentació i categorització de dades per a les finalitats descrites en l’apartat anterior.

XARXES SOCIALS

L’informem que Joan Peris pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Joan Peris es regirà per aquest apartat, així com per a aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.
Joan Peris tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.
Queda prohibida la publicació de continguts:
– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que duguin a terme activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que Joan Peris consideri inapropiats.
– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
Així mateix, Joan Peris es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats.
En tot cas, si Un remet informació personal a través de la xarxa social, Joan Peris quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

SUBSCRIPCIÓ A EL BLOC

En cas que l’usuari se subscrigui al bloc, l’informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la seva subscripció al bloc informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament. Quan ja no sigui necessari per a aquest fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total d’aquestes. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal. 

PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS

En cas que l’usuari vulgui participar en els fòrums de la web, l’informem que les dades aportades seran tractades per regular la participació en el fòrum. Qualsevol registre o transmissió de dades personals que l’usuari d’aquest fòrum faciliti suposa el coneixement i acceptació inequívoca de l’Avís legal i la Política de Privadesa exposats a la pàgina web. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir el cap del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades (si escau) o destrucció total d’aquestes. Les publicacions es mostraran públicament als usuaris de fòrum en línia.
Joan Peris no es fa responsable de qualsevol contingut publicat en el fòrum introduït per qualsevol usuari registrat. El contingut publicat només expressa el punt de vista del seu autor. L’autor del comentari accepta no utilitzar aquest blog per publicar o enllaçar a continguts difamatoris, abusius, d’odi, amenaçadors, ofensius, abusius, correu brossa o anàleg, de contingut per a adults o que infringeixin els drets d’autor o la llei i l’ordre públic en general. Si els comentaris pujats, segons el parer dels moderadors, entenen que poden perjudicar i / o vulnerar drets de tercers o la llei, podran ser eliminats sense explicació.

 

 

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONI

En cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, l’informem que les dades aportades seran tractades per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i / o serveis per ser publicades a la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir el cap del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total d’aquestes. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. L’única dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Joan Peris es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT
El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Joan Peris en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre Joan Peris i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.