Enviaments i devolucions

*Enviaments/*Devolucions
*CONDICIONS *GENERALS DE *CONTRACTACIÓ

1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ:
(d’ara endavant també les Condicions Generals o CGC):
D’una part, el proveïdor dels productes, Juan Jesús Peris Gómez (d’ara endavant pel seu nom comercial, JOAN PERIS), amb domicili social en CARRER POESIA, 19, 1-1, 08035 BARCELONA, (Barcelona), N.I.F. 18955620D, telèfon d’atenció al client 601180001, i e-mail: info@jonaperis.com, sent titular del lloc web www.joanperis.com, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat.
I d’una altra, l’Usuari – Client (d’ara endavant l’Usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.
TOTS DOS ACCEPTEN el present document, i comporta que l’usuari:
a. Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
b. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per a contractar.
c. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
d. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.
Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris.
El prestador posa a la disposició d’aquests l’adreça d’e-mail info@joanperis.com perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.
Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del prestador.
El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb la finalitat de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals.
És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats.
JOAN PERIS no es responsabilitza de qualsevol pèrdua de dades, arxius o de qualsevol mal que resultés d’una fallada de còpia de seguretat per part de l’Usuari de les dades contingudes en els productes adquirits com ara targetes de memòria.
JOAN PERIS no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels productes a la venda en la web.
La responsabilitat civil de JOAN PERIS pels productes subministrats queda limitada a l’import d’aquests, l’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat al prestador per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits en la web www.joanperis.com, així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés a la web, incloent-hi pèrdues de dades o un altre tipus d’informació que pogués existir en l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a la web.
JOAN PERIS és una empresa especialitzada en la venda a distància de productes d’obres artístiques i reproduccions d’aquestes. JOAN PERIS ven els seus productes a distància per Internet a través de la seva pàgina web. JOAN PERIS posseeix una botiga física per a la venda dels seus productes.

 1. OBJECTE DEL CONTRACTE:
  2.1Àmbit d’aplicació: El contracte actual té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació en línia verificant la casella corresponent. Aquestes CGCs’aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.
  La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte concret.
  2.2 Territori d’aplicació: La botiga virtual de www.joanperis.com està activa per a tothom.
  2.3 Capacitat per a contractar: Per a poder realitzar una comanda haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per a contractar.
  2.4 Acceptació del client: La validació d’una comanda a través de la web www.joanperis.com es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles en la web www.joanperis.com o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-les a la seva disposició per correu electrònic.
  2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: JOAN PERIS es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s’introduïssin una vegada realitzat una comanda, s’aplicaran les condicions vigents en la data en la qual es va efectuar aquesta comanda.
 2. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA EN LA WEB www.joanperis.com:
  3.1Publicació de preus: Els preus dels productes són els mostrats en cada producte en la nostra web www.joanperis.com
  3.2Informació de productes: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets, altre material escrit, en la nostra pàgina web o la facilitada per a Vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts de www.joanperis.com estan en constant renovació i actualització per a oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents en la www.joanperis.com es mostren en català i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquest idioma, si bé, si així ho desitja el client, pot fer-se en castellà o anglès prèvia sol·licitud.
  3.3 Disponibilitat del/s producte/s: Pot haver-hi ocasions en què sigui impossible subministrar tots els productes pel fet que aquests no estiguin en estoc o disponibles en el moment de la compra. En aquests casos, el producte en qüestió estarà visible, però no disponible per a la seva compra.
  3.4 Dret d’Anul·lació: JOAN PERIS es reserva aquesta acció (dret d’anul·lació) de l’enviament d’un producte determinat que no compleixi amb els requisits de qualitat imposats a tots els productes de www.joanperis.com. En cas que es detecti aquesta falta de qualitat, el servei d’Atenció al Client de JOAN PERIS suggerirà un producte de reemplaçament i, si el reemplaçament no és del grat del client, es procedirà al reintegrament del cost d’aquest producte.
  3.5 Comandes les 24 h, cada dia de l’any: L’horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l’any, si bé no es processaran comandes realitzades després de les divuit (18.00) hores, quedant per al dia hàbil següent en la localitat de BARCELONA. Les comandes que es rebin els divendres es processaran perquè arribin els dies dilluns o primer dia hàbil, i els rebuts els dissabtes, fins a les 10 del matí, seran lliurats els dilluns (o primer dia hàbil següent). Després d’aquesta hora seran processats els dies dilluns i lliurats l’endemà hàbil, en península i l’estipulat en l’apartat corresponent per a comandes de fora de la península.
  3.6 Frau: Si JOAN PERIS sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.
 3. PROCEDIMENT DE COMPRA:
  L’usuari per a poder accedir als productes oferts pel prestador, haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per a això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides.
  L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent d’aquests, i no posar-los a la disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal forma que aquest procedeixi al bloqueig immediat.
  L’usuari no podrà triar com a nom d’usuari paraules que tinguin com a fi, el fet de confondre a uns altres per identificar a aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i bons costums.
  Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb l’exigit per l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:
  1. Triar el producte fent clic en ell, i s’afegirà automàticament en el “carret de compra”.
  2. Si es desitgen agregar més productes, haurà de seleccionar l’opció “Continuar comprant”. Si per error n’ha afegit algun que no volgués, haurà de clicar en l’opció d’eliminar del carret de compra.
  3. Triats els productes, haurà de fer clic en la pestanya de finalitzar, per a realitzar la comanda. En clicar aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament).
  4. Se sol·licitarà les credencials de l’usuari, mitjançant tres formes:
  a. el registre de l’usuari: si no és usuari registrat prèviament, per a poder fer la compra (aquest registre és gratuït), s’haurà d’emplenar un formulari de recollida de dades en el qual haurà d’acceptar la Política de Privacitat. Una vegada emplenat aquest, rebrà en l’adreça de correu electrònic indicada un e-mail de confirmació del registre.
  b. Si ja estigués registrat i fora ja client: pot accedir a les seves dades fent clic en el botó d’usuari ja registrat, inserir el seu nom d’usuari i contrasenya.
  c. Compra com a Convidat: se sol·liciten una sèrie de dades personals per a poder realitzar la comanda i el lliurament posterior, i després se sol·licita el consentiment de l’usuari per a guardar les seves dades. Si el presta, es guarden i se li enviarà informació de productes si així ho permet, si no les dades es guardaran per a futures compres solament.
  Han de revisar-se els controls de correu brossa i de correu no desitjat de la seva safata d’entrada del correu electrònic i verificar sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.
  5. Una vegada registrat, apareixerà una pantalla d’observacions, on podrà indicar l’horari de lliurament; una casella de verificació que haurà de marcar-la ja que és l’acceptació d’aquestes Clàusules Generals de Contractació i la Política de Privacitat.
  6. Per a finalitzar el procés, haurà de clicar en el botó Finalitzar
  En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà l’usuari, una vegada finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i terminis de lliurament del producte comprat.
  Si hi hagués qualsevol classe d’error en l’adreça indicada o en qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-lo immediatament a l’adreça d’e-mail que apareixerà en la web per a procedir a l’esmena d’aquest error.
  Davant qualsevol dubte pot contactar amb el nostre servei d’Atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten en la web www.joanperis.com.
  JOAN PERIS proporcionarà Atenció al Client de manera GRATUÏTA a través del nostre e-mail de contacte info@joanperis.com, si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular d’aquest.
  JOAN PERIS posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

COMPRA COM A CONVIDAT
Aquesta pàgina web també permet la compra a través de la funcionalitat de compra com a convidat. En aquesta modalitat de compra, se li sol·licitaran únicament les dades imprescindibles per a poder tramitar la seva comanda. Una vegada finalitzat el procés de compra, se li oferirà la possibilitat de registrar-se com a usuari o continuar com a usuari no registrat.

 1. ENVIAMENT:
  5.1Empresa de transport: es realitzaran a través de la Companyia Mail Boxes, ETC; tenda GothicShipping, S.L., amb C.I.F: B66935552 i domicili en C/Templers, 6 Local, (08002) Barcelona de Barcelona el telèfon d’atenció al client és XXXXXXXXXXX
  5.2 Despeses d’enviament: l’enviament serà gratuït
  5.3 Adreça d’enviament:
  El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement per l’usuari. De tal forma, el prestador no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se a conseqüència que les dades facilitades per l’usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l’absència del destinatari.
  Quan es realitza la compra es tria el lloc d’enviament.
  L’horari de lliurament de la comanda serà en horari de treball habitual. El comprador es farà responsable de contactar amb l’empresa transportista assignada, en cas d’incidència.
  Sense perjudici de l’anterior el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, per la qual cosa no podrà imputar-se cap responsabilitat en contra del prestador.
  Els enviaments es realitzen a tota la Unió Europea, Estats Units, Canadà i Austràlia.
  JOAN PERIS posarà tots els mitjans al seu abast perquè la seva comanda sigui lliurada dins del termini que figura en la nostra web amb data d’emissió de la confirmació de comanda.
  5.4 Terminis de lliurament: El termini de lliurament sol estar comprès entre 5-10 dies depenent del producte i l’adreça de lliurament. En algun cas, aquest temps es podrà prolongar, segons la població de destí i l’època en què es realitzi la comanda.
  S’entén aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat del servei i comprovat el pagament complet de la comanda. En el cas de productes no disponibles en el moment de la compra el nostre Servei d’Atenció al Client podrà facilitar la informació de disponibilitat.
  Si s’han sol·licitat diversos productes en una mateixa comanda, s’ha de tenir en compte que poden tenir dates de disponibilitat diferents, i en aquest cas podria rebre’ls en diferents dates. S’ha de tenir en compte que, davant la falta de disponibilitat d’alguna de les referències en el moment de l’enviament, es tindrà dret a la cancel·lació de la comanda en qualsevol moment abans de l’enviament del mateix contactant amb el nostre servei d’Atenció al Client a través de la següent adreça de correu electrònic: info@joanperis.com indicant el número de comanda.
  5.5 Confirmació de l’enviament: En el moment del lliurament de la comanda al nostre transportista s’enviarà confirmació de l’enviament a l’adreça de correu electrònic que s’hagi facilitat en realitzar la comanda. En la confirmació d’enviament s’indicarà el número de seguiment corresponent perquè es pugui fer el seguiment del mateix a través de la web del transportista.
  5.6 Danys en el lliurament: Els productes es remeten en embalatge segur. Si en el moment del lliurament s’apreciés de manera visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats del transport o s’aprecia, en la mateixa forma, un error en la mercaderia rebuda, el client ha de contactar immediatament amb la nostra línia d’Atenció al Client +34 601180001 o a l’email info@joanperis.com, per a poder instar la devolució del producte o productes afectats i procedir a la seva substitució per un altre en condicions òptimes o bé, realitzar el reemborsament del preu pagat per aquest, segons ens indiqui en aquest correu electrònic.
  Igualment, si es detecten danys en el producte una vegada obert el paquet tot i estar l’embalatge en perfectes condicions, el consumidor i usuari haurà d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella en la nostra línia d’Atenció al Client +34 601180001 o a l’email info@joanperis.com.
 2. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:
  Tots els preus exposats a la botiga www.joanperis.com inclouen l’IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten en la web són vàlids i s’expressaran en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, tret que s’indiqui expressament el contrari,  inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviament o qualsevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit.
  IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el que es disposa en l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, el lliurament dels productes s’entendrà localitzada en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti. En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d’IVA per aplicació del que es disposa en l’article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent en cadascun d’aquests territoris.
  L’usuari rebrà la factura de la comanda a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari una vegada realitzada la compra.
  Els preus aplicables a cada producte seran els publicats en la web i aplicats de manera automàtica pel procés de contractació en l’última fase d’aquest.
  En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrat durant el període de promoció.
  Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per a determinar si aquesta comanda està o no subjecte a promoció.
  Els impostos locals o les despeses duaneres que derivin d’enviaments fora de territori espanyol, seran a càrrec del comprador.
  JOAN PERIS, no es farà responsable sota cap circumstància de la falta de compliment de les obligacions fiscals que poguessin derivar de la compra dels béns per part del comprador.
  Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’Usuari podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del prestador o via correu electrònic a l’adreça facilitada.
 3. FORMES DE PAGAMENT:
  A continuació, detallem els sistemes disponibles:
  7.1Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit: L’usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d’especificar tots els dígits del núm. de la targeta en el formulari corresponent. L’operació es formalitza en el moment de realitzar la comanda. Només s’accepten targetes Visa i Mastercard. Noméss’accepten pagaments amb targetes segures en els quals s’efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel seu banc, a través de comerç electrònic segur (“Verified by Visa” i “MasterCard SecureCode”). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi estat autoritzat pel teu banc o caixa.
  S’utilitza el sistema denominat TLS (Transport Layer Security), sistema de pagament en un entorn segur, ja que permet el xifratge de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat d’aquesta.
  7.2 Pagament mitjançant transferència o ingrés a compte: Al moment de finalitzar la comanda l’usuari rebrà les instruccions amb el número de compte per a abonar la comanda. És fonamental que s’indiqui clarament el núm. de comanda assignada i el nom de l’usuari en l’ordre de transferència. Per a poder confirmar la comanda serà necessària realitzar la mateixa en un termini de 7 dies, en cas contrari serà cancel·lat en el nostre sistema.
  7.3 PayPal: Una vegada finalitzada la compra, si es tria aquesta forma de pagament, es redigirà a la web oficial de PayPal on podrà fer el pagament. Un cop fet el pagament correctament, la seva comanda estarà finalitzada i s’enviarà un correu electrònic amb el resum de la seva compra. Prement el botó “Tornar a la web” tornarà a la web per a veure la comanda i poder imprimir-la.
  PayPal codifica automàticament les dades confidencials amb ajuda de les tecnologies més avançades disponibles en el mercat. PayPal té les seves pròpies polítiques de privacitat i JOAN PERIS no té cap mena de responsabilitat sobre elles.
 4. DRET DE DESISTIMENT:
  8.1Dret de desistiment: L’usuari té dret a l’exercici del dret de desistiment, i per a això compta amb un termini de catorze dies naturals des de la recepció del producte, sense penalització per al seu exercici; haurà de realitzar-se el reintegrament al consumidor de l’import total de la compra, és a dir, el preu del producte més les despeses d’enviament, dins dels catorze dies següents a l’exercici del dret de desistiment per part de l’usuari/consumidor. En relació amb les despeses d’enviament per a la devolució dels productes, aquests seran a càrrec de l’usuari-consumidor. L’exercici del dret de desistiment no està sotmès a cap formalisme. El consumidor només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació dels mateixos diferent de la necessària segons la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament, sense que per això vegi limitat el seu dret a l’exercici d’aquell. Per a dur a terme aquest dret de desistiment pot emplenar el nostre formulari de desistiment, amb el seu número de comanda (per a obtenir el reemborsament de l’import del/s producte/s dins del termini màxim dels catorze (14) dies naturals següents a la recepció de la comanda) al costat de les seves dades de contacte. Podrà contactar amb nosaltres a través del mail info@joanperis.com o per correu postal (per qualsevol mitjà admès en dret), sempre dins dels catorze dies naturals a la recepció de la comanda. A partir d’aquest termini, només podrà sol·licitar la devolució o canvi del/s producte/s per motius tècnics subjectes a la garantia d’aquest/s producte/s.
  Haurà de retornar el producte amb tots els elements amb els quals li va ser lliurat, sense danys ni marques de desgast de cap mena, i que no denoti un ús inadequat del bé o diferent de la naturalesa pròpia del mateix a la direcció que li hem facilitat.
  És recomanable la devolució en el seu embalatge original, en cas que no sigui possible, el producte podria sofrir una depreciació en el seu valor. El client es farà responsable de l’embalatge i protecció del/s producte/s que envia, així com de les despeses derivades de l’enviament.
  Sempre que els productes siguin retornats dins del termini de catorze dies naturals, sense danys ni marques de cap desgast i complint amb els requisits establerts en aquest apartat, li reemborsarem l’import total de la compra.
  Excepcions al dret de desistiment: El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:
  a) La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.
  b) El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
  c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
  d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
  e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
  f) El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
  g) El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de subscriure el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de trenta dies, i el valor real dels quals depengui de fluctuacions del mercat que l’empresari no pugui controlar.
  h) Els contractes en els quals el consumidor i usuari hagi sol·licitat específicament a l’empresari que li visiti per a efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l’empresari presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per a efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment ha d’aplicar-se a aquests serveis o béns addicionals.
  i) El subministrament d’enregistraments sonors o de vídeo precintats o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.
  k) Els contractes subscrits mitjançant subhastes públiques.
  m) El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva part que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.
  El comprador comprèn i accepta que, les obres realitzades per encàrrec ateses unes certes instruccions o peculiaritats, així com les modificacions en l’estructura cromàtica o dispositiva de les obres o reproduccions, sol·licitades per compte del comprador, així com les elaboracions ex-novod’una obra original i les seves reproduccions, no apliqués el dret de desistiment.
  8.2. Devolució per error en la comanda per part de JOAN PERIS: Quan el producte no es correspongui al de la comanda, a causa d’algun error imputable a l’empresa, l’usuari haurà de comunicar-ho per e-mail a la companyia tan aviat com sigui possible; JOAN PERIS correrà amb les despeses de recollida del producte enviat per error i lliurament del corresponent al de la comanda realitzada.
  8.3 Comprovació de les Devolucions: La verificació i comprovació dels productes objecte de devolució seran a càrrec de JOAN PERIS que, una vegada en les seves instal·lacions, verificarà que siguin rebuts complint amb tots els requisits establerts en l’apartat 9.1. En cas de faltar algun dels elements, li comunicaríem per escrit via mail indicant-li el contingut que falti.
 5. REINTEGRAMENTS:
  Quan es produeixi la devolució (s’exerceixi de desistiment) es procedirà a retornar la quantitat pagada pel producte més les despeses d’enviament. Les despeses de devolució seran a càrrec del consumidor-usuari. El termini per a efectuar el reemborsament serà com a màxim dins dels 14 naturals i a través del mateix mitjà en què es va efectuar la compra.
 6. GARANTIES APLICABLES I SERVEIS POSTVENDA:
  10.1Garantia: Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, tret que s’indiqui el contrari en la seva descripció.
  Garantia de satisfacció: Si en el moment de rebre el producte i, abans d’exercir el dret de desistiment, a l’usuari no li convenç la compra pot optar per qualsevol d’aquestes opcions:
  1. canviar el producte per un val del mateix valor al producte comprat i retornat, per a canviar-lo per un altre del mateix valor (si el preu del producte fos superior al del val, l’usuari haurà d’abonar la diferència),
  2. Canviar l’article per un altre, si el preu del producte fos superior al del producte canviat, l’usuari haurà d’abonar la diferència.
  10.2 Garantia en cas de producte defectuós: En cas de producte defectuós, JOAN PERIS haurà de procedir a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte (segons correspongui), gestions que seran gratuïtes per a l’usuari. JOAN PERIS respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament; el consumidor – usuari haurà d’informar a JOAN PERIS de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella.
 7. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:
  Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.
 8. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (EN LÍNIA DISPUTI RESOLUTION):
  Conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per a aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/oimposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr
 9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:
  Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a l’efecte del TRLGDCU) o de l’usuari (si és considerat com a consumidor a l’efecte del TRLGDCU).

  14. NORMATIVA APLICABLE:
  Les presents Condicions Generals estan subjectes al que es disposa a:
  Normativa europea que regula el comerç electrònic:
  • Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de vendes a distància);
  • Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic en el mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).
  Normativa espanyola:
  • Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
  • Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, i modificacions posteriors,
  • REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades)
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals,
  • Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Detallista, i
  • Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i modificacions posteriors.
  15. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:
  Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.
  A més, tenim fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-les cridant al telèfon d’Atenció al Client 664103962 o a través del nostre formulari de contacte.